Estse Cultuur

De cultuur van Estland is enorm beïnvloed door de verschillende machthebbers die het land heeft gekend: Rusland, Denemarken en Polen. In de tweede wereld oorlog bezette de Duitsers het land, wat toentertijd werd gezien als een bevrijding. Pas sinds 1991 is het land officieel onafhankelijk. Al deze verschillende bezetters hebben hun sporen achter gelaten. De Alexander Nevsky kathedraal in Tallinn wordt vaak gezien als symbool van de stad. In realiteit symboliseert deze kerk de tweeënhalve eeuw van Russische dominantie. De meerderheid van de inwoners van Estland bekeerde zich tot het Christendom, veel later dan dat de rest van Europa dat deed. De eerste vertaling van het eerste testament dateren uit 1686.

De Esten zijn over het algemeen zeer vrolijke, zorgzame en zeer liefhebbende mensen. De inwoners van Estland staan er om bekend dat ze harde werkers zijn die vaak erg weinig slapen. De inwoners van Estland zijn echte levensgenieters, ze houden dan ook van lekker eten en drinken. Over het algemeen kan gezegd worden dat de inwoners van Estland veel drinken, maar doordat het land zo’n uitstekende wodka produceert valt dat ze nauwelijks kwalijk te nemen. Ook gaan Esten graag goed gekleed door het leven en vooral vrouwen besteden ontzettend veel aandacht aan hun uiterlijk.
Geschiedenis van Estland

De eerste keer dat het Estse volk werd omschreven werden zij de ‘barbaren zonder bezittingen’ genoemd. Het volk in Estland stond bekend als harde werkers, koele mensen met sterke karakters. Toch werden zij iedere keer opnieuw verslagen door indringers, dit omdat de Estse volken vaak geen leiders hadden. Ook de Slavische stammen slaagde erin de Esten te verslaan. Later ontstond er een handelsroute die door Estland leidde naar de Slavische volken aan de Kaspische Zee. Later volgde er nog meer pogingen vanuit de Slavische volken om de Esten te verdrijven maar dit is ze niet meer gelukt. Ook Denen en Duitse Teutonen deden een aantal, vaak verwoede, pogingen om het Estse grondgebied in te nemen. In het begin van de 13e eeuw was heel Estland van deze Duitsers, die samen waren gaan werken met de Denen. Slechts het eiland Saameraa bood weerstand, maar werd uiteindelijk in 1227 ook ingenomen. In 1219 werd de hoofdstad Tallinn gesticht door Valdemar II van Denemarken. Deze stad, de huidige hoofdstad van Estland, werd toentertijd niet gezien als de hoofdstad van Estland. Een gedeelte van Estland werd door de Duitsers opgenomen en werd ook wel Lijfland genoemd. Een aantal jaren later sloot Tallinn zich aan bij het Hanze-handelsnetwerk. Hierdoor ging het een klein beetje beter met Estland. Estland veranderde van een primitieve agrarische samenleving in en goed georganiseerde landbouworganisatie. In de tweede helft van de 14e eeuw kwamen de Estse boeren in opstand tegen de bezetters. Deze opstand was zeer bloederig, maar leverde uiteindelijk niks op.

Aan het eind van de 14e eeuw werd het Noorden van Estland verkocht aan de eerdere eigenaars van het land, de Lijflanders. De Duitsers waren in deze tijd op een erg nadrukkelijke manier aanwezig in het land, zo waren 95% van de landerijen dan ook in bezit van de Duitsers. Lijfland bleef altijd een gewild en veel besproken gebied. In het begin van de 16e eeuw begonnen twee nieuwe machten om Lijfland heen te draaien; Polen-Litouwen en Muscovitisch Rusland. Oorlogen tussen de Duitsers en Polen duurde van eind 15e eeuw tot 1519. In de 16e eeuw waren het na de Duitsers de Russen die Estland veroveren. Onder leiding van de leider Ivan trekken de Russen door het hele land. Estland werd verwoest.
Gedurende de Tweede Wereld oorlog werd Estland bezet door de Nazis in 1941. Gek genoeg werden de Duitsers toentertijd door de inwoners van Estland niet gezien als bezetters maar eerder als bevrijders. Al snel werd duidelijk de bezetting niet voor veel vrede zorgde, de meest inwoners van Estland gingen werken in de Duitse oorlogsindustrie.

Estland werd onafhankelijk verklaard in 1991. Estland koos er toen voor alle banden met de Sovjet-Unie te verbreken. De economie ging achteruit, wat leidde tot een ontslag van president Edagar Savisaar. In 1992 werd er een nieuwe grondwet samengesteld. Later dit jaar werden de eerste vrije verkiezingen gehouden, iets wat in Estland eerder totaal niet was voorgekomen. De leider van de grootste partij van Estland, de Vaderlandse Alliantie, werd de minister president van Estland.